SBM Techniczna
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa
ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Main Image
Slajd 1 z 8
 
Użytkownik: Hasło:
 
Rozliczenia
 
Aktualności
 
Repozytorium
 
Galeria
 
Kontakt
 
O nas
 
Wiadomość:
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami od 01.01.2022 r.
Wiadomość: Nowe stawki za gospodarowanie odpadami od 01.01.2022 r.
aktualizacja: 2021-11-23
aktualizacja: 2021-11-23

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie. Zakłada ona, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania.

W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek. Dla mieszkań o powierzchni do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących śmieci.

Wiadomość:
DECYZJE ZARZĄDU DZIELNICY
Wiadomość: DECYZJE ZARZĄDU DZIELNICY
aktualizacja: 2021-11-17
aktualizacja: 2021-11-17

S.B.M. "Techniczna" informuje, że otrzymaliśmy decyzje Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy    

treść decyzji - kliknij tutaj

dotyczące zezwolenia na usunięcie 3 drzew na Kolonii 6: śliwy wiśniowej, rokitnika wąskolistnego i wierzby białej

oraz 1 drzewa na Kolonii 5: kasztanowca zwyczajnego.

WW. drzewa stanowią zagrożenie dla użytkowników terenu oraz dla mienia.

Za usunięte drzewa zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w ilości 5 drzew na Kolonii 6 i 3 drzew na Kolonii 5.

 

Wiadomość:
Wywóz gabarytów
Wiadomość: Wywóz gabarytów
aktualizacja: 2021-10-20
aktualizacja: 2021-10-20

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że kolejny termin wywozu gabarytów z naszego Osiedla wyznaczono na

26 listopada 2021 r.

W trosce o czystość i wygląd terenu osiedlowego prosimy o wystawianie odpadów gabarytowych

Na 1 DZIEŃ PRZED ICH WYWOZEM!

Wiadomość:
Przegląd instalacji gazowej
Wiadomość: Przegląd instalacji gazowej
aktualizacja: 2021-11-04
aktualizacja: 2021-11-04

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że

obowiązkowy przegląd instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni został zakończony.

Wiadomość:
Formularz zgłoszeniowy
Wiadomość: Formularz zgłoszeniowy
aktualizacja: 2021-10-08
aktualizacja: 2021-10-08

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny poniżej

formularz

celem składania uwag, wniosków, propozycji do biura Spółdzielni.

Wypełniony formularz należy wrzucić do skrzynki pocztowej Spółdzielni mieszczącej się przed wejściem do biura.

Wiadomość:
NAKLEJKI RFID
Wiadomość: NAKLEJKI RFID
aktualizacja: 2021-07-27
aktualizacja: 2021-07-27

Szanowni Mieszkańcy,

 Od poniedziałku tj. 26.07.2021 w biurze Spółdzielni są dostępne naklejki RFID umożliwiające otwieranie szlabanu od ul. Surowieckiego bez użycia pilota.

Naklejki są odpłatne: koszt 1 szt. 41 zł.

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły chęć nabycia naklejek, do biura Spółdzielni z odliczoną kwotą lub z wydrukowanym potwierdzeniem wykonanego przelewu na numer konta Spółdzielni.

 

Administracja S.B.M. „Techniczna”

Wiadomość:
Informacja dot. Walnego Zgromadzenia
Wiadomość: Informacja dot. Walnego Zgromadzenia
aktualizacja: 2021-07-09
aktualizacja: 2021-07-09

Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Techniczna” uprzejmie informuje, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, na chwile obecną nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Zgodnie z Ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

„Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

W świetle powyższego najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Techniczna” zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemicznego.

W przypadku jakichkolwiek zmian w zapisach ww. ustawy zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Wiadomość:
Numery do domofonów
Wiadomość: Numery do domofonów
aktualizacja: 2021-05-17
aktualizacja: 2021-05-17
Szanowni Mieszkańcy,
Podajemy aktualne numery telefonów dzwoniących z domofonów na naszym osiedlu:
Domofon od ul. Puławskiej dzwoni z następujących numerów:
              1. 531-555-064 - kody od 100 do 500 (ulice Zaorskiego 2, Zaolziańska 1, Zaolziańska 3, Zaolziańska 5 i Zaolziańska 9)
                    2. 533-590-174 - kody od 600 do 1100 (ulice Paszkiewicza 1, Paszkiewicza 3, Paszkiewicza 4, Paszkiewicza , Zawadowskiego 4 i Zawadowskiego 5)
Domofon od ul. Surowieckiego dzwoni z następujących numerów:
                1. 536-856-195 - kody od 100 do 500 (ulice Zaorskiego 2, Zaolziańska 1, Zaolziańska 3, Zaolziańska 5 i Zaolziańska 9)
                       2. 537-692-253 - kody od 600 do 1100 (ulice Paszkiewicza 1, Paszkiewicza 3, Paszkiewicza 4, Paszkiewicza , Zawadowskiego 4 i Zawadowskiego 5)
Wiadomość:
Otwieranie szlabanu od ul. Puławskiej
Wiadomość: Otwieranie szlabanu od ul. Puławskiej
aktualizacja: 2021-03-26
aktualizacja: 2021-03-26
Szanowni Mieszkańcy,
 
Informujemy, że wszystkie osoby które podały numery telefonów do systemu otwierania furtek mają możliwość otwierania szlabanu od ul. Puławskiej wybierając numer 795 177 471. Po wybraniu tego numeru szlaban otworzy się automatycznie.

 

Wiadomość:
Przyjęcia interesantów w biurze Spółdzielni
Wiadomość: Przyjęcia interesantów w biurze Spółdzielni
aktualizacja: 2021-03-18
aktualizacja: 2021-03-18

                                                                                            

Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje,

że w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

od dnia 18.03.2021 r. wprowadzamy ograniczenia związane z obsługą interesantów

w biurze Spółdzielni.

Wszelkie sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu w biurze prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie.

Przyjęcia będą się odbywały wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym, pojedynczo, przy zachowaniu środków ochrony – maski, dezynfekcja rąk.

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

TELEFON: /22/ 644 54 19, 644 68 73

e-mail: biuro@sbmtechniczna.pl, zarzad@sbmtechniczna.pl

Warszawa, 18.03.2021 r.

Wiadomość:
Regulamin monitoringu wizyjnego Local Network
Wiadomość: Regulamin monitoringu wizyjnego Local Network
aktualizacja: 2021-02-26
aktualizacja: 2021-02-26

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Local Network

w S.B.M. „Techniczna” w Warszawie

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w garażach podziemnych i na terenach pozostających w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Techniczna” w Warszawie, cele monitoringu, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach innym uprawnionym podmiotom.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Techniczna” z siedzibą w Warszawie (02-781), przy ul. Zawadowskiego 5 lok. 10.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu wizyjnego umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Przetwarzanie danych z monitoringu wizyjnego odbywa się w oparciu i zgodnie z powołanymi przepisami prawa.
 4. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez S.B.M. „Techniczna”.

§ 2

Zapisy ogólne

 1. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w S.B.M. „Techniczna” określa:
 1. Cele instalacji monitoringu oraz obszar objęty monitoringiem,
 2. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego,
 3. Zasady organizacji ruchu pieszych i pojazdów,
 4. Zasady parkowania pojazdów,
 5. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego,
 6. Zabezpieczanie i udostępnianie danych osobowych objętych monitoringiem wizyjnym.

 

§ 3

Cele instalacji monitoringu wizyjnego oraz obszar objęty monitoringiem

 1. Teren Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Techniczna” jest monitorowany przez operatorów Centrum Monitoringu za pośrednictwem zainstalowanych kamer CCTV przez 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Celem monitoringu wizyjnego jest:
  1. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielni, członków Spółdzielni i osób nie będących członkami, którym przysługują prawa do lokali,
  2. ochrona mienia na terenach znajdujących się w zasobach S.B.M. „Techniczna”,
  3. rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży do celów dowodowych,
  4. ochrona bezpieczeństwa w garażach podziemnych, na terenie boksów garażowych i miejsc postojowych w szczególności w zakresie zapobiegania kradzieżom samochodów, włamaniom oraz uszkodzeniom.
 3. Infrastruktura Spółdzielni, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  1. Części wspólne budynków w zasobach Spółdzielni:
   • Garaże podziemne,
  2. Tereny w zasobach Spółdzielni wokół budynków objęte zasięgiem kamer:
   • Garaże wolnostojące,
   • Miejsca postojowe w terenie,
   • Otoczenie budynków mieszkalnych,
   • Bramy wjazdowe i szlabany,
   • Ciągi piesze i pieszo-jezdne,
   • Tereny zielone,
   • Place zabaw, boisko,
   • Altany śmietnikowe oraz obiekty małej architektury.
 4. Monitoringiem nie mogą być objęte wejścia do mieszkań oraz okna, balkony i loggie budynków mieszkalnych.
 5. Obszar objęty monitoringiem zostanie wyposażony w nalepki informacyjne, umieszczone w widocznych miejscach, z numerem alarmowym +48 22 299 08 00 umożliwiającym kontakt z Centrum Monitoringu 24 godz. na dobę.
 6. Tabliczka informacyjna zawiera:
  1. Piktogram kamery,
  2. Napis „Uwaga! Teren lub obiekt monitorowany”,
  3. Klauzulę informacyjną zgodną z art. 13 RODO.
 7. Za prawidłowe oznaczenie terenu objętego zakresem monitoringu odpowiada Zarządca Osiedla.

§ 4

Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 1. Obszar przynależny do osiedla SBM „Techniczna” jest monitorowany przez operatorów Centrum Monitoringu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. System monitoringu składa się z kamer, rejestratorów, okablowania, oprogramowania iinfrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania systemu.
 3. Kamery nie mogą być umieszczone w miejscach, w których rejestrowanie mogłoby spowodować naruszenie prawa do prywatności, godności człowieka i innych dóbr osobistych.
 4. Rejestracji i zapisu na nośnikach podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku) z kamer.
 5. Nagrania z kamer są przechowywane w siedzibie Centrum Monitoringu oraz na rejestratorach zainstalowanych w budynkach S.B.M. „Techniczna” do 21 dni. Po tym terminie dane będą automatycznie usuwane (nadpisywane).
 6. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia naruszenia mienia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie osiedla pracownicy Centrum Monitoringu wzywają patrol interwencyjny bądź adekwatne służby zgodnie z kwalifikacją zajścia.
 7. Pracownicy Centrum Monitoringu przyjmują wszystkie zgłoszenia alarmowe od mieszkańców S.B.M. „Techniczna” przez 24 godz. na dobę. Po weryfikacji zgłoszenia na teren obiektu zostają wysłane odpowiednie służby lub patrol interwencyjny.
 8. Czas reakcji patrolu interwencyjnego wynosi do 10 minut od przyjęcia zgłoszenia.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu z kamer stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin określony w ust. 5 niniejszego paragrafu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagranie zostaje zabezpieczone na odrębnym nośniku i może być wykorzystane zgodnie z zapisami § 8.
 10. Kontakt z Centrum Monitoringu może być dokonany za pośrednictwem domofonów jak również poprzez całodobowy numer alarmowy +48 22 299 08 00, pod którym operator przyjmie zgłoszenia przypadków wymagających interwencji ze strony patrolu interwencyjnego lub innych uprawnionych do tego służb.

§ 5

Zasady organizacji ruchu pieszych i pojazdów

 1. Organizacja ruchu pojazdów na osiedlu ulega zmianie w ten sposób, że wjazd dla mieszkańców odbywa się bramą od ul. Surowieckiego i od ul. Puławskiej a wjazd dla gości i dostawców bramą od ul. Puławskiej.
 2. Szlabany przy wjazdach na osiedle od ul. Surowieckiego i Puławskiej są obsługiwane przez operatorów Centrum Monitoringu w godzinach 6.oo – 22.oo.
 3. Bramy wjazdowe na osiedle od ul. Surowieckiego i Puławskiej są obsługiwane przez operatorów Centrum Monitoringu w godzinach 22.oo – 6.oo.
 4. Furtki przy wjeździe na teren osiedla od ul. Surowieckiego i Puławskiej są obsługiwane przez operatorów Centrum Monitoringu przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Wjazd na teren osiedla od ul. Surowieckiego jest obsługiwany przez operatorów Centrum Monitoringu za pośrednictwem domofonu umieszczonego przy furtce przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Operator wpuszcza na teren wyłącznie osoby upoważnione lub przedstawicieli takich służb jak Policja, Straż Miejska itp.
 6. Wjazd na teren osiedla od ul. Puławskiej jest obsługiwany przez operatorów Centrum Monitoringu za pośrednictwem domofonu umieszczonego przy furtce przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Operator wpuszcza na teren wyłącznie osoby upoważnione lub przedstawicieli takich służb jak Policja, Straż Miejska itp. jak również samochody oznakowane firm kurierskich, dostawców jedzenia, dostawców towarów np. IKEA, RTVEuro, Frisco itp. Pozostali wjeżdżający (w tym osoby odwiedzające) będą wpuszczane wyłącznie poprzez kontakt za pośrednictwem domofonu z mieszkańcami. Mieszkańcy z pozycji domofonu będą mogli otwierać furtkę lub szlaban/bramę.
 7. Goście lub dostawcy za pomocą domofonu będą mogli połączyć się z danym lokalem, wybierając numer budynku i lokalu, a następnie zostaną wpuszczeni przez mieszkańca za pomocą telefonu, wpisanego do systemu GSM. Aktualizacje numerów telefonicznych w systemie GSM będą dokonywane przez firmę Local Network 2 x w miesiącu.
 8. Wjazdy na teren osiedla od ul. Surowieckiego i ul. Puławskiej są wyposażone w moduł SOS umożliwiający wjazd uprzywilejowanym służbom automatycznie przy użyciu sygnału dźwiękowego.
 9. Na terenie osiedla jest zainstalowanych 5 czytników RFID umożliwiających otwarcie furtek za pomocą zaprogramowanych chipów wydanych przez Administrację S.B.M. „Techniczna”. Czytniki znajdują się w następujących miejscach:
  • domofon od ul. Surowieckiego z blokadą furtki aktywną 24 godz. na dobę,
  • domofon od ul. Puławskiej z blokadą furtki aktywną 24 godz. na dobę,
  • czytnik RFID na pozostałych 3 furtkach umożliwiających wejście na osiedle.
 10. W godzinach nocnych tj. 22.oo – 6.oo bramy wjazdowe na teren osiedla od ul. Surowieckiego i ul. Puławskiej są zamknięte. Mieszkańcy mogą samodzielnie otwierać bramy za pomocą pilota.

 

§ 6

Zasady parkowania pojazdów

 1. Parkowanie pojazdów na terenie osiedla jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Dopuszcza się postój pojazdów w miejscach wyznaczonych, przed klatkami, do 45 minut. Zezwala się na parkowanie pojazdów mieszkańców, wykonawców przeprowadzających konserwacje, wykonawców przeprowadzających prace remontowe na rzecz mieszkańców, wykonawców prac remontowych na rzecz Spółdzielni oraz innych pojazdów w zależności od potrzeb i decyzji Zarządu.
 2. Wszystkie przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów będą niezwłocznie zgłaszane do Straży Miejskiej przez firmę Local Network.
 3. Spółdzielnia udostępnia miejsca parkingowe dla gości na terenie parkingu od ul. Puławskiej oznaczone numerami 6, 8, 9, 10, 11 i 68. Wjazd na parking odbywa się za pomocą domofonu umieszczonego przy wjeździe lub telefonicznie na nr telefonu podany przy wjeździe. Parkowanie na terenie parkingu na wyznaczonych miejscach jest bezpłatne do 6 godzin.

§ 7

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego

 1. System monitoringu składa się z kamer CCTV, rejestratorów, okablowania, oprogramowania i infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania systemu.
 2. Rejestracji i zapisu na nośnikach podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku) z kamer.
 3. Kamery nie mogą być umieszczone w miejscach, w których rejestrowanie mogłoby spowodować naruszenie prawa do prywatności, godności człowieka i innych dóbr osobistych.
 4. Monitoring wizyjny nie może być połączony z możliwością prowadzenia bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów.
 5. System monitoringu wizyjnego jest objęty stałym nadzorem technicznym przez firmę Local Network przez cały okres trwania umowy.

 

§ 8

Zabezpieczanie i udostępnianie danych osobowych objętych monitoringiem wizyjnym

 1. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikacje osoby, zarejestrowane i przechowywane przez firmę Local Network uważane są za dane osobowe.
 2. Archiwizacja obrazu z kamer odbywa się w warunkach do tego przeznaczonych, na zabezpieczonych technicznie serwerach, przy udziale osób do tego uprawnionych.
 3. Nagrania obrazu z kamer będą przechowywane w następujący sposób:
  • W siedzibie Centrum Monitoringu obraz będzie archiwizowany nie mniej niż 30 minut,
  • Na rejestratorach zainstalowanych w budynkach S.B.M. „Techniczna” nie mniej niż 21 dni.
 4. Na podstawie pisemnej zgody S.B.M. „Techniczna” firma Local Network może udostępnić zarchiwizowane materiały na innych nośnikach, celem przedłożenia materiałów - jako ewentualnych dowodów w sprawie – na podstawie stosownych dokumentów – właściwym organom i służbom lub na wyraźne pisemne żądanie osoby poszkodowanej utrwalonym zdarzeniem. Udostępnienie takich materiałów może odbywać się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa i tylko w uzasadnionych prawem przypadkach.
 5. Każdorazowe zabezpieczenie danych zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na pisemny uzasadniony wniosek mieszkańców, osób trzecich, organów prowadzących postępowania np. Sądu, Prokuratury, Policji, Straży Miejskiej złożony do Zarządu Spółdzielni.
 6. Wzór wniosku o zabezpieczenie danych i oświadczenie stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

§ 9

Zapisy końcowe

 1. Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb oraz możliwości finansowych, po czym zostanie zaktualizowany Regulamin monitoringu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Zarząd S.B.M. „Techniczna”.
 3. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w S.B.M. „Techniczna” wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

 

Wiadomość:
Nowa organizacja ruchu - szlabany
Wiadomość: Nowa organizacja ruchu - szlabany
aktualizacja: 2021-02-08
aktualizacja: 2021-02-08
Szanowni Mieszkańcy,
Od 01.03.2021 r. wszyscy zmotoryzowani dostawcy / firmy kurierskie / goście, będą wpuszczani bramą od strony ul. Puławskiej. Każdy mieszkaniec naszego osiedla będzie mógł otwierać szlaban / bramę ww. osobom samodzielnie, dzięki zamontowanemu przy każdym wjeździe domofonowi GSM. Za pomocą domofonu dostawca / kurier / gość połączy się z danym mieszkańcem, a ten zdalnie wciskając liczbę "3" na telefonie (z mieszkania) będzie mógł go wpuścić.
Ze względu na fakt, że ww. osoby muszą połączyć się domofonem z mieszkańcem, zdecydowaliśmy (wiąże się to z jakimś czasem oczekiwania), aby tylko mieszkańcy naszego osiedla mogli korzystać z wjazdu przy ul. Surowieckiego. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy w sposób płynny będą wjeżdżać na osiedle. Z wjazdu przy ul. Puławskiej również mieszkańcy mogą korzystać jak do tej pory. Oba szlabany / bramy mieszkaniec samodzielnie będzie mógł otworzyć jak dotychczas za pomocą pilota. Podczas wyjazdu szlaban / brama otworzy się automatycznie.
Obecnie brama od ul. Puławskiej jest zamykana o godzinie 22 i nie można wówczas z niej korzystać. Od 01.03 brama ta, zostanie wyposażona dodatkowo w system zdalnego otwierania domofonem GSM przez mieszkańca, co w praktyce będzie oznaczało tylko i wyłącznie, że zamiast otwierania szlabanu mieszkaniec otworzy bramę.
Oba wjazdy wyposażone zostaną w system SOS, dzięki czemu szlabany/bramy po zarejestrowaniu sygnału dźwiękowego służ SOS otworzą się samoistnie.

Wiadomość:
Nowa organizacja ruchu - bramy
Wiadomość: Nowa organizacja ruchu - bramy
aktualizacja: 2021-02-03
aktualizacja: 2021-02-03
Szanowni Mieszkańcy,
od 01.03.2021 r. zostanie wprowadzony system domofonów GSM.
Domofon GSM działa w następujący sposób:
1. Domofon GSM wykorzystuje kartę SIM, co oznacza, że komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci komórkowej, a połączenia przyjmowane są na podany dobrowolnie przez Państwa numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
2. Dostawca / kurier / gość wybiera na domofonie odpowiedni numer mieszkania. Obok domofonu znajdzie się stosowna rozpiska z numerami mieszkań.
3. Domofon GSM realizuje połączenie na dany telefon komórkowy lub stacjonarny mieszkańca, a tym samym pozwala na rozmowę z gośćmi i możliwość otwierania szlabanu / bramy / furek znajdujących się przy wjazdach na osiedle.
4. Otwarcie szlabanu / furtki odbywać się będzie poprzez wybranie tonowo numeru na klawiaturze Państwa telefonu (numer "1"otwiera furtki przy dwóch wjazdach na osiedle, numer "3" otwiera szlaban od ul. Puławskiej) , tak jak odbywa się to w połączeniach na różnych infoliniach. Numery, które będą przypisane do otwierania: furtek znajdujących się przy wjazdach na osiedle oraz szlabanu / bramy przy ul. Puławskiej zostaną podane w regulaminie monitoringu, który zostanie Państwu przekazany wkrótce.
Przy wjeździe: od ul. Puławskiej oraz furtce wejściowej od ul. Surowieckiego zostanie zamontowany domofon GSM. Zmotoryzowany dostawca / kurier / gość za pomocą domofonu GSM zamontowanego przy wjeździe od ul. Puławskiej będzie musiał połączyć się z danym mieszkańcem, aby ten zdalnie wpuścił go na nasze osiedle. Natomiast przy furtkach dla pieszych znajdujących się przy wjazdach, zostanie zamontowany również domofon GSM aby piesi goście również mogli zostać wpuszczeni tą drogą przez mieszkańca. Dotychczasowy system otwierania furtek i szlabanów za pomocą pilota bądź chipa pozostaje bez zmian. Osoby, które chcą korzystać z nowego systemu domofonów proszone są o podawanie drogą e-mail: biuro@sbmtechniczna.pl swoich numerów telefonów (do 3 numerów telefonów). Podanie numerów telefonów jest dobrowolne.

 

Wiadomość:
Zmiana organizacji ruchu dla dostawców i gości
Wiadomość: Zmiana organizacji ruchu dla dostawców i gości
aktualizacja: 2021-01-21
aktualizacja: 2021-01-21

Szanowni Mieszkańcy,

przy wjeździe od ul. Surowieckiego na ogrodzeniu został zamontowany znak, kierujący zmotoryzowanych dostawców, firmy kurierskie i gości do wjazdu od strony ul. Puławskiej. Wjazd dla mieszkańców i służb porządkowych dostępny jest bez zmian zarówno od ul. Surowieckiego jak i ul. Puławskiej. Już teraz wprowadziliśmy zmianę organizacji ruchu dla dostawców, firm kurierskich i gości, aby obecna ochrona fizyczna wspomogła nas w przekierowaniu ruchu i przyzwyczajaniu zmotoryzowanych odwiedzających nasze osiedle. Organizacja ciągów komunikacyjnych dla pieszych pozostaje bez zmian.

 

Wiadomość:
Ochrona Danych Osobowych
Wiadomość: Ochrona Danych Osobowych
aktualizacja: 2021-02-10
aktualizacja: 2021-02-10

Podstawy prawne:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - treść dokumentu

Klauzula informacyjna ogólna

 

Wiadomość:
ELEKTROŚMIECI
Wiadomość: ELEKTROŚMIECI
aktualizacja: 2021-02-03
aktualizacja: 2021-02-03

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy.

Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 2222 333 00 lub wypełnić formularz na stronie elektrosmieci.pl.
Odpowiednio przygotowany sprzęt (a więc np. odłączony od prądu, wodociągów) odbierany jest ze wskazanej lokalizacji w ustalonym terminie.

Wiadomość:
Nowe stawki opłat za odpady komunalne od 01.04.2020 r.
Wiadomość: Nowe stawki opłat za odpady komunalne od 01.04.2020 r.
aktualizacja: 2020-11-30
aktualizacja: 2020-11-30

NOWE ZASADY i STAWKI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 od 01 kwietnia 2021 r.

Rada m.st. Warszawy zadecydowała w dniu 26.11.2020r. o wprowadzeniu w Warszawie nowych zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od 01.04.2021 r., nie jak wcześniej zakładano od 01.12.2020r.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie

https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni

                                                          

W załączeniu Uchwały

UCHWAŁA NR XL/1254/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności,

- UCHWAŁA NR XL/1255/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

UCHWAŁA NR XL/1256/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wiadomość:
Informacja
Wiadomość: Informacja
aktualizacja: 2020-12-22
aktualizacja: 2020-12-22

S.B.M. "Techniczna" informuje, że została uruchomiona strona Spółdzielni na facebooku.

Zapraszamy mieszkańców do jej śledzenia.

Wiadomość:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
Wiadomość: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
aktualizacja: 2020-12-18
aktualizacja: 2020-12-18

M. st. Warszawa wznowiło wysyłkę zaświadczeń o użytkowaniu wieczystymPRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

W PRAWO WŁASNOŚCI

Szanowni Spółdzielcy Zarząd S.B.M. „Techniczna” ma przyjemność poinformować Państwa, iż Spółdzielnia otrzymała pod koniec listopada br. ZAŚWIADCZENIA o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 01.01.2019r na wszystkie działki znajdujące się w zasobach S.B.M. „Techniczna”.

 

Na wniosek Zarządu, dla wszystkich udziałów dla lokali mieszkalnych, miejsc postojowych pod budynkiem i garaży przyznana została 98 % bonifikata na łączną kwotę 10.849.701,32 zł.

 

Jednorazową opłatę przekształceniową po uwzględnieniu 98% bonifikaty w wysokości 221 422,48 zł uregulowaliśmy w całości na wskazane w zaświadczeniach konto bankowe.

 

Obecnie zakończyliśmy etap weryfikacji otrzymanych zaświadczeń i przystąpiliśmy do przygotowania indywidualnych informacji rozliczeniowych.

 

Pragniemy poinformować, iż mimo ogromu pracy związanego z indywidualnym rozliczeniem ok. 650 lokali (lokale mieszkalne, garaże, m. postojowe w garażach podziemnych) jak również okresu świątecznego księgowość dołoży wszelkich starań w celu dostarczenia Państwu rozliczenia do końca bieżącego roku.

 

 Z poważaniem

Zarząd SBM „Techniczna”

Wiadomość:
Pomoc de minimis
Wiadomość: Pomoc de minimis
aktualizacja: 2020-12-18
aktualizacja: 2020-12-18

POMOC DE MINIMIS

Na wniosek Zarządu, dla lokali użytkowych i pomieszczeń administracyjnych Spółdzielni przyznana została maksymalna możliwa do uzyskania kwota 878 353,84 zł pomocy publicznej de minimis. Dla lokali użytkowych, które nie zmieściły się w pomocy de minimis opłatę przekształceniową rozłożono na 99 lat. Jest to najbardziej ekonomiczne i korzystne dla spółdzielni podejście, ponieważ już po 3 latach spółdzielnia ponownie będzie miała możliwość skorzystania z pomocy de minimis, która w całości pokryje opłatę przekształceniową.

 

    Z poważaniem

    Zarząd SBM „Techniczna

Wiadomość:
APEL DO MIESZKAŃCÓW
Wiadomość: APEL DO MIESZKAŃCÓW
aktualizacja: 2020-03-20
aktualizacja: 2020-03-20

Szanowni właściciele/mieszkańcy.

 

 

W okresie zagrożenia koronawirusem nieoceniona jest pomoc sąsiedzka dla osób starszych, dziś każdy z nich może potrzebować naszej pomocy.

 

Jeśli widzisz, że ktoś z twoich sąsiadów potrzebuje pomocy (może to być wyrzucenie śmieci lub zakupy) nie czekaj, reaguj.

 

Jeżeli nie jesteś w stanie pomóc a masz w swoim otoczeniu takie osoby, lub sam potrzebujesz wsparcia, zadzwoń do spółdzielni na nr (22) 644 54 19 lub wyślij mail: biuro@sbmtechniczna.pl lub zarzad@sbmtechniczna.pl.

Wiadomość:
SEGREGACJA ODPADÓW OD 01.03.2020 r.
Wiadomość: SEGREGACJA ODPADÓW OD 01.03.2020 r.
aktualizacja: 2020-03-02
aktualizacja: 2020-03-02

 Szanowni Państwo,

 

W związku z nowymi zasadami segregacji odpadów obowiązującymi od blisko roku, przypominamy o bezwzględnym obowiązku segregowania odpadów i wrzucaniu poszczególnych frakcji do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych.

Od 1 marca 2020 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia, że użytkownicy lokali nie wykonują zadań związanych z segregacją, Miasto st. Warszawa naliczy podwójną stawkę za gospodarowanie odpadami, czyli 130 zł/lokal.

Odpady powinny być segregowane do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz zmieszane. Operatorzy odbierają również odpady zielone (liście, rozdrobnione gałęzie itp.) od marca do listopada. Odpady wielkogabarytowe wywożone są co cztery tygodnie, o czym informujemy przed planowanymi terminami.

W 2019 r został wprowadzony element informacyjny – specjalne naklejki, które operatorzy mogą umieszczać na pojemnikach, workach czy odpadach. To sygnał dla mieszkańców i administracji o zasadach poprawnej segregacji odpadów. Oznaczenia są w dwóch wersjach: informujące o zmieszaniu frakcji oraz o tym, że odpad nie jest odbierany „w systemie”.

Co oznaczają naklejki zmieszania różnych frakcji?

Jeśli operatorzy odbierający odpady zauważą, że w pojemniku znajdują się nieodpowiednie surowce np. w „metalach i tworzywach sztucznych” są kartony czy zepsuta żywność, mogą oznaczyć pojemnik lub worek specjalną naklejką informującą o zmieszaniu frakcji. Takie oznakowanie to sygnał, że operator odbierze źle posegregowane surowce w dniu odbioru odpadów „zmieszanych”.

 

 

 

 

 

Czym są odpady wielogabarytowe i co nie powinno trafić do altan śmietnikowych?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów. Natomiast do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (np. gruzu), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

Zarówno „gabaryty” jak i inne odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Co z „elektroodpadami”?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronach:  www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl

 

Segreguj na 5!

Mieszkańcy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady – służy do tego wyszukiwarka SegregujNa5 dostępna na stronie https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

 

 

 Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe pozycje.

 

Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

 

 • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
 • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
 • Odrywamy wieczka od pojemników.
 • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
 • Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.
 • Odpady BIO wyrzucamy najlepiej w papierowych torebkach.
 • Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.
 • Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

 

 

POJEMNIK NIEBIESKI – papier i tektura

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 

czasopisma i gazety, opakowania papierowe (np.

po mące, torebki papierowe) makulaturę

papier (tylko suchy i czysty), tektury, ulotki,

papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe.

 

 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, kartonów po mleku, sokach i innych napojach, papieru przebitkowego

  (rachunki, faktury),

 • pieluch jednorazowych,
 • artykułów higienicznych,
 • worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.

 

POJEMNIK ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

  

opakowania spożywcze (po paluszkach, ciastkach chipsach),

torby i worki foliowe, plastikowe butelki po olejach spożywczych,

plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania, butelki PET (po wodzie lub napojach gazowanych), puste opakowania po kosmetykach,

sreberka (po słodyczach),

plastikowe nakrętki,

kartony po mleku, sokach i napojach,

opakowania plastikowe (np. po ketchupie, szamponie, płynie do mycia naczyń),

kubki po jogurtach,

nożyczki,

puszki po napojach, konserwach,

kapsle z butelek,

drobny złom żelazny i metale kolorowe

 

 

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych),
 • opakowań po lekach,
 • butelek po płynach chłodniczych,
 • zabawek,
 • sprzętu AGD,
 • styropianu

POJEMNIK ZIELONY – szkło

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • kolorowe butelki po napojach alkoholowych,
 • kolorowe szklane opakowania po kosmetykach,
 • słoiki (czyste, bez nakrętek i uszczelek).

 

 • szkła stołowego,
 • porcelany, fajansu,
 • ceramiki,
 • szkła żaroodpornego,
 • luster, szkła okiennego,
 • witraży,
 • żarówek,
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
 • reflektorów, izolatorów,
 • doniczek,
 • szkła okularowego,
 • ekranów i lamptelewizyjnych,
 • szyb samochodowych.

POJEMNIK BRĄZOWY – bioodpady

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • odpady warzywne i

  owocowe,

 • resztki żywności,
 • obierki,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skorupki po jajkach,
 • odpady z pielęgnacji

  ogrodów,

 • liście, trawę,
 • kwiaty, pędy i łodygi.
 • kości i ości,
 • odchodów zwierzęcych,
 • zużytych pieluch,
 • zepsutego mięsa,
 • ziemi, popiołu.

 

POJEMNIK O INNYM KOLORZE – odpady zmieszane

WRZUCAMY

 • bandaże, opatrunki, gaziki,
 • butelki po olejach,
 • buty, ubrania, rajstopy,
 • ceramikę, porcelanę, kryształy, lustra, naczynia żaroodporne,
 • chusteczki, waciki, ręczniki papierowe,
 • cukierki i czekoladki, gumy do żucia,
 • doniczki, kij od szczotki, długopisy i flamastry, kredki,
 • gąbki do kąpieli, prezerwatywy,
 • koperty z okienkiem na adres,
 • maskotki i zabawki (bez baterii, elektroniki),
 • odchody zwierzęce, włosy,
 • opakowania po lekach, kremy,
 • pampersy, pieluchy,
 • papier zatłuszczony i mokry,
 • papierosy, świeczki,
 • szczoteczki, pastę do zębów,
 • patyczki do uszu, podpaski, tampony, maszynki do golenia,
 • płyty CD/DVD, zdjęcia,
 • szkło stołowe, worki do odkurzacza,
 • wykałaczki, zmywaki kuchenne

 

Z poważaniem

Zarząd SBM „Techniczna”

Wiadomość:
WYWÓZ ELEKTROŚMIECI
Wiadomość: WYWÓZ ELEKTROŚMIECI
aktualizacja: 2019-05-27
aktualizacja: 2019-05-27

Na terenie dzielnicy Ursynów można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dowolnej ilości w każdą sobotę od 10.00 do 14.00 na parkingu przy ul. Indiry Gandhi przed kortem tenisowym sąsiadującym z Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kossutha. Istnieje również możliwośćbezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domu.

W Warszawie uruchomiony został program bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci (np. pralek, kuchenek elektrycznych, lodówek) bezpośrednio z domów. W celu ustalenia terminu odbioru zużytego sprzętu wystarczy zadzwonić pod numer 2222 333 00 lub wypełnić formularz zgłoszeniowy. Usługa jest bezpłatna.

Wiadomość:
INFORMACJE STAŁE
Wiadomość: INFORMACJE STAŁE
aktualizacja: 2019-09-27
aktualizacja: 2019-09-27
 

 

Szanowni Państwo!

Miejsca postojowe w garażach podziemnych wielostanowiskowych służą wyłącznie do przechowywania samochodów!!! Dopuszczamy przechowanie innych pojazdów typu motocykl, rower, jeżeli to nie przeszkadza innym użytkownikom.

Zabronione jest przechowywanie innych przedmiotów na stanowiskach postojowych jak materiały, opakowania, stare meble itp. Przepisy przeciwpożarowe są w tej sprawie bardzo rygorystyczne.

Prosimy zatem o pilne usunięcie ze stanowisk wszystkich przedmiotów innych niż pojazdy.

Administracja Osiedla S.B.M. „Techniczna”

 

Przeczytaj ZASADY PRZEPROWADZANIA REMONTÓW W S.B.M. "TECHNICZNA".pdf

 

Twoim Dzielnicowym jest sierż. Mariusz Libuszowski.

Interesantów przyjmuje w komisariacie policji W-wa Ursynów przy ul. Janowskiego 7, pok. nr 216
tel. +48 (22) 603 15 14, kom. +48 600 997 318

UWAGA !!!

Dla ułatwienia kontaktu z dzielnicowym prosimy dzwonić pod nr tel. +48 (22) 603 19 78, pod którym można zgłaszać wiadomości i sprawy wynikłe po godzinach dyżuru dzielnicowego.

Oficer dyżurny KP Ursynów tel. +48 (22) 603 19 78
Telefon pogotowia Policji +48 (22) 603 19 78
email: policja@mokotow.waw.pl