SBM Techniczna
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa
ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa "TECHNICZNA"
02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Spółdzielnia
Budowlano–Mieszkaniowa
"TECHNICZNA"

02-781 Warszawa | ul.Zawadowskiego 5
Main Image
Slajd 1 z 8
 
Użytkownik: Hasło:
 
Wynajem
 
Rozliczenia
 
Aktualności
 
Repozytorium
 
Galeria
 
Kontakt
 
O nas
 
Wiadomość:
Prace remontowe
Wiadomość: Prace remontowe
aktualizacja: 2024-04-09
aktualizacja: 2024-04-09
Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że od 15 kwietnia 2024 r. rozpocznie się remont elewacji budynku Zaorskiego 2 od strony dziedzińca, w obrębie klatki schodowej nr 1 wraz z malowaniem klatki schodowej.
Rusztowanie zostanie ustawione w dniu 13.04.2024 r. /sobota/.
Prace remontowe będzie wykonywała firma "ELTOM".
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wiadomość:
PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
Wiadomość: PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
aktualizacja: 2024-04-05
aktualizacja: 2024-04-05

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd S.B.M. „Techniczna” ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Zaolziańskiej 9 w Warszawie o powierzchni  53,90 m² składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz balkonu, wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 7,30 m²  oraz miejscem postojowym. Cena wywoławcza czynszu za  1 m2 powierzchni oferowanego lokalu mieszkalnego wynosi 52 zł (pięćdziesiąt dwa złote) i nie obejmuje: opłaty za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, opłaty stałej z tytułu dostawy energii cieplnej, wywóz nieczystości, podatku od nieruchomości, opłaty za zimną wodę̨ i odprowadzenie ścieków, opłat za energię elektryczną oraz opłaty za miejsce postojowe. Opłaty w/w. pobierane są̨ według aktualnych wysokości stawek ustalonych w Spółdzielni. Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Zawadowskiego 5 lok. 10 w Warszawie w dniu 23.04.2004 r. Do składanej oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na rachunek Spółdzielni nr 50 1020 1156 0000 7302 0006 5805. Wadium w kwocie nominalnej wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg będzie zaliczone na poczet kaucji za lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu. Oferty należy składać jedynie w formie pisemnej w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Mieszkanie” do godz. 15.00 w dniu 22.04.2004 r. Spółdzielni przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferowali tę samą kwotę. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy lub ze swojej winy nie obejmie lokalu mieszkalnego. Jednocześnie Spółdzielnia może zamknąć przetarg w całości lub w części bez dokonywania wyboru i bez podania przyczyny. Pisemne oferty dotyczące najmu lokalu mieszkalnego winny zawierać:

 1. w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta;
 2. w przypadku osób prawnych - nazwę firmy, siedzibę i odpis z odpowiedniego Rejestru nie starszego niż 3-miesiące;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. oferowaną kwotę czynszu;
 5. oświadczenie czy oferent osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim oraz czy nawiązanie najmu służy zaspokojeniu potrzeb założonej przez niego rodziny (art. 680 (1) K.c.) – jeśli tak to wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na treść oferty, a do umowy najmu muszą przystąpić oboje małżonkowie;
 6. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń;
 7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym oferowanego do najmu lokalu mieszkalnego i jego zaakceptowaniu;
 8. oświadczenie oferenta będącego osoba fizyczną dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu (wg wzoru). W przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna oświadczenia takie winna złożyć osoba prawna przez swoje organy uprawnione do reprezentowania.
 9. dowód wpłaty wadium na rzecz S.B.M. „Techniczna”;
 10. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium;
 11. własnoręczny podpis oferenta.                                                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd S.B.M. "Techniczna"

 

Warszawa, 05.04.2024 r.

Wiadomość:
Przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania
Wiadomość: Przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania
aktualizacja: 2024-04-05
aktualizacja: 2024-04-05

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców jeszcze raz przypominamy Państwu, że na terenie naszego osiedla obowiązuje tzw. STREFA ZAMIESZKANIA. Co to jest za strefa i jakie obowiązki nakłada na uczestników ruchu drogowego informujemy poniżej. Zwracamy też uwagę, że za niestosowanie się do obowiązujących przepisów grożą dotkliwe kary w postaci punktów karnych oraz mandatów.

Strefa zamieszkania – i obowiązujące w niej przepisy

Strefa zamieszkania wiąże się ze szczególnymi zasadami ruchu drogowego. Jednak co to są za zasady? Nawet jeżeli masz prawo jazdy od wielu lat – warto sobie je odświeżyć, aby móc podróżować bezpiecznie po tego typu obszarach.

Gdy wjeżdżasz w obszar, jakim jest strefa zamieszkania, prędkość dopuszczalna wynosi 20 km/h. Pamiętaj przy tym, że progi zwalniające w tego typu strefach nie muszą być oznaczone.

Czym jeszcze charakteryzuje się strefa zamieszkania? Przepisy dotyczące poruszania się w tym obszarze jasno wskazują, że piesi nie muszą chodzić po chodnikach. Mogą oni korzystać z całej szerokości drogi i – co najważniejsze – kierowca samochodu ma im zawsze ustąpić pierwszeństwa. Co bardzo istotne – na takich obszarach nie ma obowiązku malowania przejścia dla pieszych. 

Pamiętaj także o tym, że na terenie strefy zamieszkania, swobodnie mogą poruszać się dzieci do lat 7 bez opieki osoby dorosłej. Bliskość boisk, orlików, placów zabaw wiąże się z tym, że dzieci mogą nagle pojawić się z każdej strony. To kolejna kwestia wymagająca zachowania czujności przez kierowcę. 

Gdy wjeżdżasz do strefy zamieszkania, musisz pamiętać, żeby zachować szczególną ostrożność, dojeżdżając do każdego ze skrzyżowań. Dlaczego? Otóż wszystkie skrzyżowania są równorzędne – w związku z tym obowiązuje na nich zasada prawej ręki. To bardzo istotne, aby nie sugerować się np. szerokością jezdni. Nawet droga, która pozornie wydaje się główną, wcale nie wiąże się z pierwszeństwem na skrzyżowaniu. 

Nie wolno zapominać o tym, że w strefie zamieszkania można parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach. To bardzo istotne – bo nawet miejsca, które pozornie wyglądają jako parkingi, wcale nie muszą nimi być. Nie sugeruj się tym, że „inni też tu parkują” – to może okazać się złudne.

Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że wyjazd ze strefy zamieszkania jest traktowany jak włączenie się do ruchu. W związku z tym musisz pamiętać o tym, aby ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. 

Mamy nadzieję, że powyższe informację pomogą Państwu w bezpiecznym i prawidłowym poruszaniu się po terenie naszego osiedla.

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. „Techniczna”

 

Wiadomość:
Informacja
Wiadomość: Informacja
aktualizacja: 2024-03-29
aktualizacja: 2024-03-29

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zaraz po Świętach Wielkanocnych rozpoczynamy współpracę z profesjonalną firmą zieleniarską.  Firma „Petaluda” przejmie swoje obowiązki od dnia 2.04.2024 r. i będzie opiekować się naszą zielenią na terenie całego osiedla. Mamy nadzieję, że pod okiem profesjonalistów nasza zieleń z czasem nabierze nowego wyglądu, a zadbane i wypielęgnowane tereny zielone będą cieszyły mieszkańców i staną się wizytówką całej naszej Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. „Techniczna”

Wiadomość:
Informacja nt. placów zabaw
Wiadomość: Informacja nt. placów zabaw
aktualizacja: 2024-03-14
aktualizacja: 2024-03-14
Szanowni Państwo,
Informujemy, że obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania prac naprawczo-konserwujących urządzeń na naszych placach zabaw. Wykonywane prace są również związane z realizacją wniosków i zaleceń po wykonanym przeglądzie kontrolnym znajdujących się tam zabawek. W związku z powyższym planujemy ponowne otwarcie osiedlowych placów zabaw do użytkowania przez naszych najmłodszych mieszkańców na dzień 22.03. br. – dotyczy Kolonii 5 oraz 6. Natomiast plac zabaw położony na Kolonii 4 będzie nieczynny do momentu zakończenia wszystkich zaplanowanych prac. O ponownym terminie jego otwarcia poinformujemy Państwa w oddzielnym ogłoszeniu.
Jednocześnie informujemy, że z powodu prowadzonej w tym rejonie deratyzacji szczurów na okres 7 dni wyłączony zostanie z użytkowania również teren naszego boiska sportowego położonego na Kolonii 4.
Z poważaniem
Zarząd S.B.M. „Techniczna”
Wiadomość:
Informacja Zarządu S.B.M. Techniczna
Wiadomość: Informacja Zarządu S.B.M. Techniczna
aktualizacja: 2024-01-02
aktualizacja: 2024-01-02

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. na naszym osiedlu obowiązuje nowy podział obowiązków w zakresie sprzątania poszczególnych kolonii. W związku z powyższym zamieszczamy do Państwa wiadomości aktualny wykaz osób odpowiedzialnych za czystość na poszczególnych koloniach:

 

 1. Kolonia nr 4 - pan Krzysztof Sławnikowski nr tel. 515 477 487
 2. Kolonia nr 5 - firma 4M Cleaning

  Osoba kontaktowa – pani Beata Piaskowska   nr tel. 880 574 786

 3. Kolonia nr 6 - pani Krystyna i pan Zbigniew Nojszewscy.

 

Koordynatorem ds. czystości i porządku na całym osiedlu pozostaje niezmiennie pan Zbigniew Nojszewski nr tel. 692 492 240 i z nim możecie się Państwo kontaktować w zakresie skarg, wniosków i uwag dotyczących spraw porządkowych na terenie naszego osiedla.

 

Jednocześnie pragniemy podziękować firmie P.U.H. „LUX” Adrian Osiński za dotychczasową współpracę.

 

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. „Techniczna”

Wiadomość:
Wolne miejsca na parkingu Puławska
Wiadomość: Wolne miejsca na parkingu Puławska
aktualizacja: 2023-11-16
aktualizacja: 2023-11-16
Administracja S.B.M. "Techniczna" informuje, że posiadamy wolne miejsca na parkingu od ul. Puławskiej.
Chętnych do wynajmu miejsca zapraszamy do kontaktu z biurem Spółdzielni tel. 22 644 54 19.

Wiadomość:
Komunikat
Wiadomość: Komunikat
aktualizacja: 2023-12-20
aktualizacja: 2023-12-20

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o występujących na terenie naszego osiedla, a nawet w naszych halach garażowych, przypadkach przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wiemy, że czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia to tradycyjnie okres pośpiechu i załatwiania wielu spraw, jednak w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców prosimy szczególnie teraz o stosowanie tego hasła „Kierowco zwolnij przed Świętami”.

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. Techniczna

Wiadomość:
Komunikat
Wiadomość: Komunikat
aktualizacja: 2023-10-02
aktualizacja: 2023-10-02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.10.2023 r. Zarząd S.B.M. „Techniczna” powierzył konserwację, wykonywanie napraw oraz usuwanie skutków awarii bram, szlabanów oraz furtek na naszym osiedlu firmie BRAMET.pl

W związku z powyższym podajemy też Państwu nr tel. alarmowego, pod którym można zgłaszać wszystkie awarie, usterki i nieprawidłowości w działaniu w/w. elementów:

Tel. zgłoszeniowy do serwisu bram i szlabanów Bramet.pl – 884 884 888

 Jednocześnie chcemy wyrazić nasze podziękowanie firmie Marel s.c. za dotychczasową współpracę w w/w. zakresie.

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. "Techniczna"

 

Wiadomość:
Informacja dot. klauzuli informacyjnej
Wiadomość: Informacja dot. klauzuli informacyjnej
aktualizacja: 2023-09-04
aktualizacja: 2023-09-04

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z wytycznymi Inspektora Ochrony Danych zamieszczamy poniżej Klauzule informacyjną określającą zasady przetwarzania danych osobowych w S.B.M. „Techniczna”. Prosimy o zapoznanie się z opublikowanym dokumentem, a w przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z nami mailowo, przesyłając swoje pytania na adres:

iod@sbmtechniczna.pl

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. Techniczna

 

Klauzula informacyjna     kliknij tutaj

Wiadomość:
NOWE LOGO S.B.M. "TECHNICZNA"
Wiadomość: NOWE LOGO S.B.M. "TECHNICZNA"
aktualizacja: 2023-05-11
aktualizacja: 2023-05-11

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.B.M. "Techniczna" na posiedzeniu w dniu 10.05.2023 r.  podjął Uchwałę o zatwierdzeniu projektu nowego znaku graficznego Spółdzielni oraz wzoru papieru firmowego    kliknij tutaj

Z poważaniem

Zarząd S.B.M. "Techniczna"

Wiadomość:
Numery do domofonów
Wiadomość: Numery do domofonów
aktualizacja: 2023-03-02
aktualizacja: 2023-03-02
Szanowni Mieszkańcy,
Podajemy aktualne numery telefonów dzwoniących z domofonów na naszym osiedlu:
Domofon od ul. Puławskiej dzwoni z następujących numerów:
              1. 786 427 701 - kody od 100 do 500 (ulice Zaorskiego 2, Zaolziańska 1, Zaolziańska 3, Zaolziańska 5 i Zaolziańska 9)
                    2. 780 184 989 - kody od 600 do 1100 (ulice Paszkiewicza 1, Paszkiewicza 3, Paszkiewicza 4, Paszkiewicza , Zawadowskiego 4 i Zawadowskiego 5)

Nr telefonu do otwierania szlabanu od ul. Puławskiej

786 425 775

Domofon od ul. Surowieckiego dzwoni z następujących numerów:
                1. 786 426 334 - kody od 100 do 500 (ulice Zaorskiego 2, Zaolziańska 1, Zaolziańska 3, Zaolziańska 5 i Zaolziańska 9)
                       2. 780 509 711 - kody od 600 do 1100 (ulice Paszkiewicza 1, Paszkiewicza 3, Paszkiewicza 4, Paszkiewicza , Zawadowskiego 4 i Zawadowskiego 5)
Wiadomość:
Informacja na temat logowania
Wiadomość: Informacja na temat logowania
aktualizacja: 2023-02-01
aktualizacja: 2023-02-01

Szanowni Mieszkańcy!

W celu uzyskania hasła dostępu do informacji zastrzeżonych umieszczonych na stronie internetowej w zakładce Repozytorium należy zgłosić się do biura Spółdzielni telefonicznie 22 644 54 19 lub mailowo biuro@sbmtechniczna.pl.

Dostęp do tych informacji mają wyłącznie członkowie Spółdzielni.

Wiadomość:
Montaż liczników energii elektrycznej
Wiadomość: Montaż liczników energii elektrycznej
aktualizacja: 2023-01-05
aktualizacja: 2023-01-05

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dużym zużyciem energii elektrycznej w garażach wolnostojących, co przełożyło się na wyższe opłaty, przypominamy, że istnieje możliwość montażu indywidualnego licznika w boksie garażowym.

Koszt montażu wraz z licznikiem wynosi 450 zł – 700 zł w zależności od możliwości technicznych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z konserwatorem P. Niezabitowskim, który zajmuje się montażem liczników. Telefon do konserwatora znajduje się na każdej tablicy ogłoszeniowej w klatce schodowej.


Wiadomość:
Zasady windykacji w S.B.M. "Techniczna"
Wiadomość: Zasady windykacji w S.B.M. "Techniczna"
aktualizacja: 2022-03-21
aktualizacja: 2022-03-21

ZASADY PODEJMOWANIA  DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI

OD DŁUŻNIKÓW SPÓŁDZIELNI S.B.M. „TECHNICZNA”

 

 1. W przypadku zaległości do 2 miesięcy wykonywane są telefony do dłużników z informacją o zaległościach.
 2. W przypadku zaległości do 3 miesięcy kierowane są wezwania do spłaty zadłużenia.
 3. W przypadku zaległości powyżej 3 miesięcy sporządzane są wezwania do zapłaty pod rygorem wystąpienia na drogę sądową.
 4. W przypadku braku uregulowania należności pomimo wezwań przeprowadzane są indywidualne rozmowy Zarządu z dłużnikami.
 5. W przypadku niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań skierowanie sprawy na drogę sądową.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość umieszczania danych dłużników w Krajowym Rejestrze Długów.

Wiadomość:
GRAFIK ZAKRESU CZYNNOŚCI GOSPODARZY
Wiadomość: GRAFIK ZAKRESU CZYNNOŚCI GOSPODARZY
aktualizacja: 2022-03-22
aktualizacja: 2022-03-22

GRAFIK ZAKRESU CZYNNOŚCI GOSPODARZY OSIEDLA S.B.M. „TECHNICZNA”

Czynności stałe wykonywane wewnątrz budynku:

 1. Sprzątanie klatek schodowych – codziennie
 2. Mycie drzwi wejściowych, lamperii na parterze – 1 x w tygodniu
 3. Mycie klatek schodowych – 1 x w tygodniu
 4. Porządkowanie garaży podziemnych, korytarzy piwnic, pomieszczeń wspólnych – 1 x w miesiącu

Czynności stałe wykonywane na zewnątrz budynków:

 1. Sprzątanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów zewnętrznych, jezdni, śmietników, placów zabaw – codziennie
 2. Podlewanie zieleni – w miarę potrzeby
 3. Sprzątanie altan śmietnikowych – codziennie
 4. Koszenie trawników – w okresie wegetacji

Czynności okresowe:

 1. Mycie okien, drzwi na klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnych – raz na 3 miesiące
 2. Mycie lamperii, ścian klatek schodowych powyżej parteru i pom. wspólnego użytku – raz na 3 miesiące
 3. Grabienie liści z trawników i skupin krzewów – okres wiosenno-jesienny
 4. Koszenie trawników – okres wiosenno-jesienny
Wiadomość:
Formularz zgłoszeniowy
Wiadomość: Formularz zgłoszeniowy
aktualizacja: 2021-10-08
aktualizacja: 2021-10-08

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny poniżej

formularz

celem składania uwag, wniosków, propozycji do biura Spółdzielni.

Wypełniony formularz należy wrzucić do skrzynki pocztowej Spółdzielni mieszczącej się przed wejściem do biura.

Wiadomość:
Ochrona Danych Osobowych
Wiadomość: Ochrona Danych Osobowych
aktualizacja: 2021-02-10
aktualizacja: 2021-02-10

Podstawy prawne:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - treść dokumentu

Klauzula informacyjna ogólna

 

Wiadomość:
ELEKTROŚMIECI
Wiadomość: ELEKTROŚMIECI
aktualizacja: 2021-02-03
aktualizacja: 2021-02-03

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy.

Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 2222 333 00 lub wypełnić formularz na stronie elektrosmieci.pl.
Odpowiednio przygotowany sprzęt (a więc np. odłączony od prądu, wodociągów) odbierany jest ze wskazanej lokalizacji w ustalonym terminie.

Wiadomość:
SEGREGACJA ODPADÓW OD 01.03.2020 r.
Wiadomość: SEGREGACJA ODPADÓW OD 01.03.2020 r.
aktualizacja: 2020-03-02
aktualizacja: 2020-03-02

 Szanowni Państwo,

 

W związku z nowymi zasadami segregacji odpadów obowiązującymi od blisko roku, przypominamy o bezwzględnym obowiązku segregowania odpadów i wrzucaniu poszczególnych frakcji do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych.

Od 1 marca 2020 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia, że użytkownicy lokali nie wykonują zadań związanych z segregacją, Miasto st. Warszawa naliczy podwójną stawkę za gospodarowanie odpadami, czyli 130 zł/lokal.

Odpady powinny być segregowane do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz zmieszane. Operatorzy odbierają również odpady zielone (liście, rozdrobnione gałęzie itp.) od marca do listopada. Odpady wielkogabarytowe wywożone są co cztery tygodnie, o czym informujemy przed planowanymi terminami.

W 2019 r został wprowadzony element informacyjny – specjalne naklejki, które operatorzy mogą umieszczać na pojemnikach, workach czy odpadach. To sygnał dla mieszkańców i administracji o zasadach poprawnej segregacji odpadów. Oznaczenia są w dwóch wersjach: informujące o zmieszaniu frakcji oraz o tym, że odpad nie jest odbierany „w systemie”.

Co oznaczają naklejki zmieszania różnych frakcji?

Jeśli operatorzy odbierający odpady zauważą, że w pojemniku znajdują się nieodpowiednie surowce np. w „metalach i tworzywach sztucznych” są kartony czy zepsuta żywność, mogą oznaczyć pojemnik lub worek specjalną naklejką informującą o zmieszaniu frakcji. Takie oznakowanie to sygnał, że operator odbierze źle posegregowane surowce w dniu odbioru odpadów „zmieszanych”.

 

 

 

 

 

Czym są odpady wielogabarytowe i co nie powinno trafić do altan śmietnikowych?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów. Natomiast do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (np. gruzu), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

Zarówno „gabaryty” jak i inne odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Co z „elektroodpadami”?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronach:  www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl

 

Segreguj na 5!

Mieszkańcy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady – służy do tego wyszukiwarka SegregujNa5 dostępna na stronie https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

 

 

 Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe pozycje.

 

Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

 

 • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
 • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
 • Odrywamy wieczka od pojemników.
 • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
 • Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.
 • Odpady BIO wyrzucamy najlepiej w papierowych torebkach.
 • Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.
 • Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

 

 

POJEMNIK NIEBIESKI – papier i tektura

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 

czasopisma i gazety, opakowania papierowe (np.

po mące, torebki papierowe) makulaturę

papier (tylko suchy i czysty), tektury, ulotki,

papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe.

 

 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, kartonów po mleku, sokach i innych napojach, papieru przebitkowego

  (rachunki, faktury),

 • pieluch jednorazowych,
 • artykułów higienicznych,
 • worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.

 

POJEMNIK ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

  

opakowania spożywcze (po paluszkach, ciastkach chipsach),

torby i worki foliowe, plastikowe butelki po olejach spożywczych,

plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania, butelki PET (po wodzie lub napojach gazowanych), puste opakowania po kosmetykach,

sreberka (po słodyczach),

plastikowe nakrętki,

kartony po mleku, sokach i napojach,

opakowania plastikowe (np. po ketchupie, szamponie, płynie do mycia naczyń),

kubki po jogurtach,

nożyczki,

puszki po napojach, konserwach,

kapsle z butelek,

drobny złom żelazny i metale kolorowe

 

 

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych),
 • opakowań po lekach,
 • butelek po płynach chłodniczych,
 • zabawek,
 • sprzętu AGD,
 • styropianu

POJEMNIK ZIELONY – szkło

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • kolorowe butelki po napojach alkoholowych,
 • kolorowe szklane opakowania po kosmetykach,
 • słoiki (czyste, bez nakrętek i uszczelek).

 

 • szkła stołowego,
 • porcelany, fajansu,
 • ceramiki,
 • szkła żaroodpornego,
 • luster, szkła okiennego,
 • witraży,
 • żarówek,
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
 • reflektorów, izolatorów,
 • doniczek,
 • szkła okularowego,
 • ekranów i lamptelewizyjnych,
 • szyb samochodowych.

POJEMNIK BRĄZOWY – bioodpady

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • odpady warzywne i

  owocowe,

 • resztki żywności,
 • obierki,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skorupki po jajkach,
 • odpady z pielęgnacji

  ogrodów,

 • liście, trawę,
 • kwiaty, pędy i łodygi.
 • kości i ości,
 • odchodów zwierzęcych,
 • zużytych pieluch,
 • zepsutego mięsa,
 • ziemi, popiołu.

 

POJEMNIK O INNYM KOLORZE – odpady zmieszane

WRZUCAMY

 • bandaże, opatrunki, gaziki,
 • butelki po olejach,
 • buty, ubrania, rajstopy,
 • ceramikę, porcelanę, kryształy, lustra, naczynia żaroodporne,
 • chusteczki, waciki, ręczniki papierowe,
 • cukierki i czekoladki, gumy do żucia,
 • doniczki, kij od szczotki, długopisy i flamastry, kredki,
 • gąbki do kąpieli, prezerwatywy,
 • koperty z okienkiem na adres,
 • maskotki i zabawki (bez baterii, elektroniki),
 • odchody zwierzęce, włosy,
 • opakowania po lekach, kremy,
 • pampersy, pieluchy,
 • papier zatłuszczony i mokry,
 • papierosy, świeczki,
 • szczoteczki, pastę do zębów,
 • patyczki do uszu, podpaski, tampony, maszynki do golenia,
 • płyty CD/DVD, zdjęcia,
 • szkło stołowe, worki do odkurzacza,
 • wykałaczki, zmywaki kuchenne

 

Z poważaniem

Zarząd SBM „Techniczna”

Wiadomość:
INFORMACJE STAŁE
Wiadomość: INFORMACJE STAŁE
aktualizacja: 2019-09-27
aktualizacja: 2019-09-27
 

 

Szanowni Państwo!

Miejsca postojowe w garażach podziemnych wielostanowiskowych służą wyłącznie do przechowywania samochodów!!! Dopuszczamy przechowanie innych pojazdów typu motocykl, rower, jeżeli to nie przeszkadza innym użytkownikom.

Zabronione jest przechowywanie innych przedmiotów na stanowiskach postojowych jak materiały, opakowania, stare meble itp. Przepisy przeciwpożarowe są w tej sprawie bardzo rygorystyczne.

Prosimy zatem o pilne usunięcie ze stanowisk wszystkich przedmiotów innych niż pojazdy.

Administracja Osiedla S.B.M. „Techniczna”

 

Przeczytaj ZASADY PRZEPROWADZANIA REMONTÓW W S.B.M. "TECHNICZNA".pdf

 

Twoim Dzielnicowym jest

asp. szt. Grzegorz Świnczak

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 3.27, tel.: 47 72 334 83
tel. kom.: 600-997-929

dzielnicowy.ursynow24@ksp.policja.gov.pl

W nagłych przypadkach proszę o kontakt z dyżurnym jednostki.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z numerem 112